Ede

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd goed bezocht. Er was een vol programma. Allereerst werd het jaarprogramma op papier uitgedeeld en kreeg elke bezoeker een tweetal consumptiebonnen en een lot. Terwijl de beamer en laptop voor de presentatie alvast werden geïnstalleerd kwamen onze leden binnendruppelen, met drinken en het jaarprogramma. Daarna kon iedereen een lekker stuk boterkoek pakken. Anneke opende de bijeenkomst en daarna werd het jaarprogramma toegelicht. De dagen dat er gekeken kan gaan worden in andermans tuin werden bekendgemaakt en enkele tuinen toegelicht. Zo ging dat ook met de andere activiteiten.

Een speciaal moment was geweid aan Dien Giltjes. Zoals de meesten wel weten had ze jaren in het bestuur gezeten, deed de redactie van oude Flora's. Het Dwarrelblad kwam jaren van haar hand totdat ze het niet meer kon. Dien is na een korte tijd in De Klinkenberg op 6 januari 2024 gecremeerd. De vijgenboom in haar tuin droeg in 2023 veel vrucht en er is afgesproken dat die geoogst mochten worden door Groei & Bloei. Er is vijgenjam en chutney gemaakt van haar Bennekomse vijgen. De chutney is verwerkt bij In Goede Aarde. De opbrengst is ten goede gekomen aan de kas van onze vereniging.

De jubilarissen die aanwezig waren kregen een fraaie tegoedbon van de Hessenhof. Degenen die afwezig waren zouden hun cadeau later krijgen. Anneke deelde ook nog bloemen uit aan 3 leden van verdienste, Heleen Reus, Annemarie de Leeuw en Kees Lohuizen. Een goede suggestie voor deze zeer actieve leden. Na al deze informatie bleek het tijd voor een korte pauze. Tijd om de tweede consumptiebon te gebruiken en terug in de zaal waren er meer lekkernijen om te proeven.

Na de pauze heeft de voorzitter van de volkstuin vereniging in Lunteren, voormalig leraar Aardrijkskunde, Ale Sierksma een quiz gepresenteerd. In deze quiz stelde hij multiple vragen over planten die in hun naar een verwijzing hadden naar een aardrijkskundige plaats, bijvoorbeeld een stad of streek. De winnaars kregen een prijs.

Tot slot werd de tafel met prijzen van de loterij onthuld en kon iedereen die het juiste lot had zijn prijs claimen voor thuis. De middag werd zo vrolijk en gezellig afgesloten.