Ede

Terugblik op lezingen in 2017

Een terugblik op de lezingen uit 2017

Donderdag 23 februari
Nieuwe vaste planten door Brian Kabbes
In samenwerking met Floralia Bennekom
De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom

Woensdag 29 maart
Moeilijke plekken om te tuinieren door Ellen Klinkenberg
Voorafgegaan door Algemene Ledenvergadering
De Open Hof, Zaal Cimbaal, Hofstraat 2, Ede

Woensdag 13 september
Belmonte Arboretum: waard(en) om te bewaren door Dedde Smit
De Open Hof, Hofstraat 2, Ede

Dinsdag 10 oktober
De verwilderde tuin door Romke van de Kaa
In samenwerking met Floralia Bennekom en Groei & Bloei afd. Wageningen
De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom

Woensdag 8 november
Tuinreservaten door Annique Lelie
De Open Hof, Hofstraat 2, Ede