Ede

07 nov. Louis Schoonhoven Niet zonder elkaar

Titel van de lezing 'Niet zonder elkaar: planten en insecten'

Louis Schoonhoven is oud-hoogleraars entomologie in Wageningen. Hij schreef samen met een aantal andere kenners uit de wereld van de bloembiologie, bijenhouderij, landbouw en natuurbescherming een boek met de gelijknamige titel. Doel van de schrijvers was een moderne en waardige opvolger presenteren van het boek “De bloemen en haar vrienden” van Jac. P. Thijsse. Dat is gelukt: het boek kreeg de Jan Wolkers prijs (prijs voor een boek met natuur in de hoofdrol).

Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten. In het bestuivingsproces raken de plantenwereld en het dierenrijk elkaar niet alleen, maar zijn ze met elkaar verstrengeld. Het belang is immens: 70% van onze voedselgewassen is aangewezen op insectenbestuiving. 'Niet zonder elkaar' is een breed opgezet, handzaam en toegankelijk boek over bloembiologie in al haar facetten: de vele ontdekkingen, evolutie, diergedrag, natuurbescherming en toepassingen in land- en tuinbouw. De zeer diverse bestuivingsmechanismes komen aan de orde, waarbij flora en teeltgewassen, bijen & hommels, vlinders, kevers en zweefvliegen prominent in beeld zijn. Het blikveld is mondiaal, maar de meeste voorbeelden liggen in West-Europa. 

15 okt. Wim Paul van der Ploeg - De magie van tuinieren

Lezing i.s.m. Groei & Bloei afd. Wageningen en Floralia Bennekom.

Magie is moeilijk in een afbeelding te vangen, vandaar op deze plaats de foto van de spreker. Hij heeft een hoveniersbedrijf, geeft lezingen en heeft vorig jaar een boek geschreven onder dezelfde titel (een alleszins vernieuwend tuinboek over energetisch tuinieren; in verhalen en meditatieve passages maak je kennis met de magische kant van tuinieren; een vlot, toegankelijk boek vol tuintips, ideeën en praktische aanwijzingen). Dat heeft hij op handige manier onder de aandacht gebracht door o.m. alle afdelingen van G&B te mailen; eerst met de mededeling, dat hij met het boek bezig was, vervolgens dat het in september zou verschijnen en tenslotte dat het boek is verschenen, dat hij ook een website heeft en lezingen geeft. Daar heeft een aantal afdelingen op gereageerd, o.a. Wageningen, die met Floralia de oktoberlezing organiseert, waar wij ons vervolgens bij aansluiten.

Genieten is het doel en tuinieren is het middel. Genieten van tuinieren in het hier en nu. Het zorgt ervoor, dat je bezig bent met wat je aan het doen bent. Dat zorgt voor een meditatief moment, of een geconcentreerde aandacht. Dat is de magie van energetisch tuinieren.

Leer genieten, gevoelig zijn, stilstaan en waarnemen en steeds weer met aandacht bij je tuin en bij jezelf zijn.

26 sept. Lezing Eric Meijer - Combineren van planten: 1+1=3

In 2017 bezochten wij zijn tuin in Wageningen. Daarbij viel op hoe boeiend hij kon vertellen en toen bleek dat hij ook lezingen geeft was het besluit snel genomen. We willen meer van hem horen.

Hij heeft een tuinontwerp en adviesbureau en zijn specialisme is plantcombinaties en met name prairieplanten. Een goed ontwerp of beplantingsplan geeft aandacht aan rust, ruimte, ritme, geborgenheid, zichtassen, ecologie. Het resultaat van de combinatie van planten moet meer zijn dan de som der delen, vandaar in de titel: 1+1=3

14 mrt. Lezing André van Lammeren - Dahlia’s

Aansluitend aan de jaarvergadering heeft André van Lammeren een lezing gegeven over een soms wat onderbelichte tuinplant, de dahlia. Bij nadere beschouwing blijken het planten met prachtige bloemen die in de border een plaats verdienen door hun lange bloeiperiode, een uiterst gevarieerde vorm en kleur en niet in het minst omdat vele variëteiten als prima voedselplant voor bijen en hommels dienen. Een tuin met dahlia’s is een tuin met insecten.

Het verhaal ging over de geschiedenis van deze oorspronkelijk Midden-Amerikaanse plant die al bij de Azteken bekend was en over kweek, vermeerdering en veredeling en uiteindelijk het gebruik van dahlia’s in boeketten.

Voor degenen die zelf met dahlia’s aan de slag zouden willen gaan, zal de spreker wat plantmateriaal meenemen in de vorm van knollen en zaaigoed.

22 febr. Brian Kabbes - Waar komen onze tuinplanten vandaan?

Lezing i.s.m. Groei & Bloei afd. Wageningen en Floralia Bennekom.

Alle tuinplanten zijn ooit op enig moment uit de natuur gehaald en zijn vaak na lange omzwervingen en kwekersactiviteiten in onze tuinen terecht gekomen. In dit lezingsprogramma neemt Brian Kabbes u mee naar alle uithoeken van de wereld waar hij vaak met eigen ogen de voorouders van onze tuinplanten in het wild zag groeien. Van de uitgestrekte prairies van Noord Amerika tot de alpen van Nieuw Zeeland en van de steile hellingbossen in Japan tot de steenwoestijnen van Zuid Afrika, overal zijn ooit planten verzameld om bij ons als tuinplant te dienen.

U krijgt een beeld van het verzamelen van planten in vroeger tijden door onverschrokken plantenjagers en tevens kunt u zien wat de natuurlijke groeiplaatsen ons vertellen over het gebruik van de betreffende planten in onze tuinen. In twee maal 50 minuten maakt u een botanische wereldreis, langs vele boeiende tuinplanten en evenzoveel opmerkelijke verhalen.

Brian Kabbes heeft zelf een kwekerij, waar milieuvriendelijk gekweekt wordt; hij biedt bruikbare tuinplanten met een natuurlijk karakter aan. Daartoe maakte hij vele reizen naar verre en minder verre bestemmingen om plantmateriaal te verzamelen; hij heeft planten geselecteerd en goede aanwinsten van collega kwekers in het sortiment opgenomen.

Hij ondernam zelf reizen naar voormalige Sovjet Republiek Kyrgyzstan (Kirgizië), het Tien Shan gebergte (de Hemelse Bergen) en zocht zelf naar Dahlia’s in de jungle van Mexico.